Henri Hendriksx zingt over heimwee naar de stad waar je roots liggen.